فیله ماهی هامور

نوع محصول: محصولات دریایی
دسته بندی محصول: انواع ماهی ها

ماهی هامور دارای بدنی مستطیلی شکل و سری بزرگ است. رنگ بدن این ماهی نخودی به همراه ۵ نوار تیره (قهوه ای رنگ) عمودی می باشد.

درباره محصول

ماهی هامور دارای بدنی مستطیلی شکل و سری بزرگ است. رنگ بدن این ماهی نخودی به همراه ۵ نوار تیره (قهوه ای رنگ) عمودی می باشد. هامور بیشتر در مناطق کم عمق و در حوالی صخره های مرجانی یافت میشود و از گونه های کفزی است. این ماهی جزو ماهیان آب های خلیج فارس است.

قیمت :

80000

میزان کالری :

6000

تعداد :

56

فیله ماهی هامور

ماهی هامور دارای بدنی مستطیلی شکل و سری بزرگ است. رنگ بدن این ماهی نخودی به همراه ۵ نوار تیره (قهوه ای رنگ) عمودی می باشد.

ماهی هامور دارای بدنی مستطیلی شکل و سری بزرگ است. رنگ بدن این ماهی نخودی به همراه ۵ نوار تیره (قهوه ای رنگ) عمودی می باشد.

فیله ماهی هامور
محصولات مشابه